Anunţuri
AUDIERE PUBLICĂ

AUDIERE PUBLICĂ

SPRE ATENŢIA CETĂŢENILOR COMUNEI CRUZEŞTI ! Doriţi ca viaţa localităţii să se schimbe? Doriţi să vă exprimaţi opiniile? Vă invităm...

AUDIERE PUBLICĂ

AUDIERE PUBLICĂ

SPRE ATENŢIA CETĂŢENILOR COMUNEI CRUZEŞTI ! Doriţi ca viaţa localităţii să se schimbe? Doriţi să vă exprimaţi opiniile? Vă invităm...

A N U N Ţ

A N U N Ţ

Începând cu data de 01.08.2023, în localitatea Cruzești, mun. Chișinău vor fi executate lucrări cadastrale pentru corectarea erorilor de către...

Primaria com.Cruzesti elaboreaza planul urbanistic general al com.Cruzesti

Primaria com.Cruzesti elaboreaza planul urbanistic general al com.Cruzesti

Pentru cei interesati, accesati linkul https://cloud.mail.ru/stock/3c1sSNN9kRCASMJfD1CxTwNe Apelati angajatii primariei Cruzesti tel 022419888

Noutăţi

La moment, în Cruzești sunt peste 30 de persoane refugiate din Ucraina, majoritatea copii, plasați în familii. Primăria Cruzești se implică și acordă suport logistic acestor oameni. Mulțumiri aparte ❤️oamenilor cu suflet mare de peste hotare, 🙏care au reacționat pe parcurs, la nevoile acestor oameni nevoiți să-și părăsească casele( dna Nina Budeanu și prietenii dumneaei din Italia, Rudele din Germania a drei Mădălina Cristoi, prietenii din Franța a lui Igor Bobeico, dnei Irina Ghimp din Irlanda, Elena Portco din Israel, Alexandru Pasenco din Marea Britanie, dnei Aliona Rusu din Cruzești❤️😇). Mulțumiri aparte tuturor familiilor din localitate care au găzduit și mai găzduiesc refugiați!❤️ Mulțumim Caritas, UNCHR, Linella, Farmacia Familiei CRS etc.❤️😇

Terenul Sportiv în renovare! 15.03.2022, am început lucrările de reparație a terenului sportiv. Va fi schimbată plasa, va fi întărită carcasa, și vor fi vopsite elementele metalice. Într-un ceas bun!

Terenul Sportiv în renovare! 15.03.2022, am început lucrările de reparație a terenului sportiv. Va fi schimbată plasa, va fi întărită carcasa, și vor fi vopsite elementele metalice. Într-un ceas bun!

În atenția amatorilor de sport și nu doar! Ne-a reușit să încheiem cu succes contractul cu privire la procurarea și instalarea elementelor de fitness pe terenul de menire socială! Vedeți mai jos elementele selectate. Banii sunt alocați din Bugetul Municipal.

În atenția amatorilor de sport și nu doar! Ne-a reușit să încheiem cu succes contractul cu privire la procurarea și instalarea elementelor de fitness pe terenul de menire socială! Vedeți mai jos elementele selectate. Banii sunt alocați din Bugetul Municipal.

🌲🌲🌲//Pădurea Maib/// la Cruzesti🌲🌲🌲

🌲🌲🌲//Pădurea Maib/// la Cruzesti🌲🌲🌲

Dacă dispoziția bună ar avea o formulă ar suna în felul următor: un pic de soare, un pic de vânt, oameni și 150 de brazi...

Să ne alăturăm Campaniei de Colectare de cărți, 14-18 februarie! Să Donăm o carte bibliotecii școlare!

Să ne alăturăm Campaniei de Colectare de cărți, 14-18 februarie! Să Donăm o carte bibliotecii școlare!

AUDIERE PUBLICĂ

AUDIERE PUBLICĂ

SPRE ATENŢIA CETĂŢENILOR COMUNEI CRUZEŞTI ! Doriţi ca viaţa localităţii să se schimbe? Doriţi să vă exprimaţi opiniile? Vă invităm la data de 12 decembrie 2023, ora 14:00 în incinta Sălii de ședințe a Primăriei comunei Cruzeşti AUDIERE PUBLICĂ a…

Detalii
AUDIERE PUBLICĂ

AUDIERE PUBLICĂ

SPRE ATENŢIA CETĂŢENILOR COMUNEI CRUZEŞTI ! Doriţi ca viaţa localităţii să se schimbe? Doriţi să vă exprimaţi opiniile? Vă invităm la data de 28 noiembrie, ora 14:00 în incinta Sălii de ședințe a Primăriei comunei Cruzeşti AUDIERE PUBLICĂ a proiectului…

Detalii
A N U N Ţ

A N U N Ţ

Începând cu data de 01.08.2023, în localitatea Cruzești, mun. Chișinău vor fi executate lucrări cadastrale pentru corectarea erorilor de către compania Î.S.“INGEOCAD“, selectată în rezultatul concursului organizat în cadrul Proiectului de Înregistrare și Evaluare Funciară. Proiectul se desfășoară în baza…

Detalii
Regulamentul   cu privire la salubrizarea teritoriului  şi menţinerea  ordinii sanitare  în comuna Cruzeşti

Regulamentul cu privire la salubrizarea teritoriului şi menţinerea ordinii sanitare în comuna Cruzeşti

Regulamentul   cu privire la salubrizarea teritoriului  şi menţinerea  ordinii sanitare  în comuna Cruzeşti I.Dispoziţii generale 1.1. Prezentul Regulament este elaborat înconformitate cu prevederile art. 14 alin. (2) lit. h) dinLegea privind administraţia publică locală nr. 436/2006, art. 10 lit. f) al Legii cu privire la spaţiileverzi ale localităţilor urbane şi rurale nr. 591/1999 şi au ca scop stabilirea unor norme privind asigurareacurăţeniei în localitate, în coraport cu dreptul fiecăreipersoane la menţinea unui mediu sănătos şi curat de viaţă şi stabilirea unor norme estetice a localităţii. 1.2. Regulamentul  aprobat este obligatoriu pentru toţilocuitorii comunei Cruzeşti, precum şi persoanele cetraversează sau vizitează localitatea, inclusiv în calitatede proprietari sau titulari ai altor drepturi reale sau de creanţă în coraport cu bunurile imobile (case de locuit, instituţiile de învăţământ, medicale, etc.), precum şipentru agenţii economici din teritoriu indiferent de forma lor organizatorico-juridică. II. Reguli principale de menţinere a ordinii sanitare 2.1.    Proprietarii sau titularii altor drepturi reale saude creanţă în coraport cu bunurile imobile (construcţiişi/sau terenuri), în special imobilele ce sunt amplasategeografic pe teritoriul adiacent al drumurilor publicecentrale din localitate (drumurile asfaltate) suntobligaţi să menţină imobilele integral, cu respectareaprezentelor norme sanitare şi de curăţenie şi asigurareamenţinerii unui aspect estetic permanent al acestora, cîtşi defrişarea crengilor copacilor  ce cresc în ogrăzişi se extend peste gard, în drumul public, arborilorşi arbuştilor plantaţi pe terenurile adiacentegospodăriilor personale, care crează situaţii de accidente ruriere. Se interzice plantarea arborilor înafara terenurilor proprietate privată. Se va realiza întocmirea contractelor de salubrizare ciÎntreprinderea intercomunitară SRL Eco Local Grup şiinstalarea pubelelor pentru  gunoi: caracteristici fixe cu emblema Eco Local Grup la fiecare gospodărie, instalarea lăzilor de gunoi  la instituţiile de învăţământ, medicale, etc, necesară şi obligatorie dupa cum urmează :  a) la intrările în instituţiile publice (Primărie , instituţiile de învăţământ, medicale, etc.) – câte celpuţin o ladă de gunoi; b) la intrările sau în imediata apropiere (maxim…

Detalii