Cu privire la convocarea ședintei ordinare a Consiliului local Cruzești

Cu privire la convocarea ședintei ordinare a Consiliului local Cruzești

Şedinţa Comisiilor consultative de specialitate  din 23.05.2019

Ordinea de zi :

  1. Cu privire la aprobarea Programului de activitate  al Primăriei şi Consiliului Local Cruzeşti pentru trimestrul III al anului 2019.

Raportor : Crudu Violeta, primar

2.Cu privire la examinarea rezultateor  auditului Raportului financiar al com. Cruzeşti, încheiat la 31.12.2017.

Raportor : Crudu Violeta, primar

3. Cu privire la casarea mijloacelor fixe.

Raportor : Doni Larisa, contabil şef

4.Cu privire la acordarea ajutorului material .

Raportor : Şendrea Elena, secretar al Consiliului local Cruzeşti

5.Cu privire la rectificarea şi operarea unor modificări a bugetului Primăriei com. Cruzeşti pe anul 2019.

Raportor: Doni Larisa, contabil şef

6.Cu  privire la operarea unor completări în  anexa nr.1 a Deciziei Consiliului local Cruzeşti nr. 4/15 din 08 august 2017.

Raportor: Mureşanu Liomid, specialist

7.Cu privire stabilirea modului de folosinţă al construcțiilor din domeniul privat a unităţii administrativ-teritoriale.

          Raportor: Mureşanu Liomid, specialist

8.Cu privire la operarea unor modificări în listele ÎP „ Grăd-Constructor”, com.Cruzeşti, aprobate prin Decizia Consiliului comunal Cruzeşti nr.1/18.3 din 20.02.2008 „ Cu privire la patrimoniul satului Cruzeşti”.

Raportor: Mureşanu Liomid, specialist

9. Cu privire la vânzarea-cumpărarea loturilor de pământ din Întovărăţirile Pomicole din comuna Cruzeşti.

Raportor: Mureşanu Liomid, specialist

10.Cu privire la vânzarea-cumpărarea lotulor de pământ din Întovărășirea Pomicolă ,,Poligrafist” din comuna Cruzești cet.Jalbă Ion.

Raportor: Mureşanu Liomid, specialist

      11.Cu privire la vânzarea-cumpărarea  lotulor de pământ din Întovărășirea Pomicolă ,,Grăd-Constructor” din comuna Cruzești cet. Chironda Vitalie.

Raportor: Mureşanu Liomid, specialist

12. Cu privire la vânzarea-cumpărarea  lotulor de pământ din Întovărășirea Pomicolă ,,Grăd-Constructor” din comuna Cruzești cet. Brăiescu Ana.

Raportor: Mureşanu Liomid, specialist

13. Cu privire la vânzarea-cumpărarea  lotulor de pământ din Întovărășirea Pomicolă ,,Grăd-Constructor” din comuna Cruzești cet. Tîrgoveșchi Marin.

Raportor: Mureşanu Liomid, specialist

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *