Convocarea şedinţei ordinare a Consiliului local Cruzeşti

Convocarea şedinţei ordinare  a Consiliului local Cruzeşti

Se convoacă şedinţa  ordinară a Consiliului local Cruzeşti pentru joi , data de  20 mai  2021, ora 18-00, în incinta  primăriei comunei Cruzeşti, cu următoarea   

Ordine  de zi :

1.Cu privire la aprobarea Programului de activitate  al Primăriei şi Consiliului Local Cruzeşti pentru trimestrul III al anului 2021.

2. Cu privire la casarea mijloacelor fixe.

3.Cu privire la acordarea ajutorului material .

4. Cu privire la rectificarea bugetului Primăriei com. Cruzeşti pe anul 2021.

5. Cu privire la examinarea notificării  Oficiului Teritorial Chişinău al Cancelariei de Stat nr. 1304/OT4-596 din 01.04.2021

6.Cu privire la examinarea Prescripţiei Inspecţiei Financiare a Ministerului Finanţelor Republicii Moldova cu privire la lichidarea iregularităţilor constatate în rezultatul inspectării financiare complexe efectuate la Primăria comunei Cruzeşti, mun. Chişinău

7.Cu privire la aprobarea Regulamentului privind constituirea fondului de rezervă al Primăriei comunei Cruzeşti  şi utilizarea mijloacelor acestora.

8.Cu privire la completarea anexei nr.5 „ Nomenclatorul tarifelor pentru prestarea serviciilor contra plată de către instituţiile bugetare ”, parte componentă  a Deciziei Consiliului local Cruzeşti nr. 4.8 din 22.12.2020 „ Cu privire la aprobarea bugetului Primăriei comunei Cruzeşti pentru anul 2021, în a doua lectură ”

9.Cu  privire la propunerea candidaturilor pentru constituirea Biroului Electoral al secţiei de votare Cruzeşti la alegerile parlamentare anticipate  din 11 iulie 2021

10.Cu privire la stabilirea modului de folosinţă „ pentru construcţii”a terenului din intravilanul comunei Cruzeşti , cu suprafaţa de 0,0942 ha, cu numărul cadastral  014…….

11.Cu privire la modificarea planului cadastral și vânzarea-cumpărarea surplusului de teren

12.Cu privire la modificarea planului cadastral și vânzarea-cumpărarea surplusului de teren

13.Cu privire la operarea unor modificări  în listele ÎP „ Grăd – Constructor”, com. Cruzeşti, aprobate prin Decizia Consiliului comunal Cruzeşti  nr. 1/18.3, din 20.02. 2008” Cu privire la patrimoniul satului Cruzeşti”  

14.Cu privire la operarea unor modificări  în listele ÎP „ Grăd-Constructor”, com. Cruzeşti, aprobate prin Decizia Consiliului comunal Cruzeşti  nr. 1/18.3, din 20.02. 2008” Cu privire la patrimoniul satului Cruzeşti”  

15.Cu privire la operarea unor modificări  în listele ÎP „ Grăd-Constructor”, com. Cruzeşti, aprobate prin Decizia Consiliului comunal Cruzeşti  nr. 1/18.3, din 20.02. 2008” Cu privire la patrimoniul satului Cruzeşti”  

16.Cu privire la operarea unor modificări  în listele ÎP „ Miorița”, com. Cruzeşti, aprobate prin Decizia Consiliului comunal Cruzeşti  nr. 1/18.4, din 20.02. 2008” Cu privire la patrimoniul satului Cruzeşti”

17.Cu privire la aprobarea includerii în lista terenurilor pasibile de arendă funciară prin licitaţie a terenului cu nr. cadastral 0144104.375, proprietate a unităţii administrativ-teritoriale Cruzeşti

18.Cu privire la instituirea Comisiei de casare a mijloacelor fixe.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *