Consultări publice

Consultări publice

ANUNŢ

privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie

                  Primăria  comunei  Cruzești iniţiază, începând cu data de 18.08.2021,

consultarea publică a procedurii de elaborare a proiectului de decizie a Consiliului local Cruzești  „Cu privire la aprobarea suprafeţelor de teren pentru împădurire”.

Scopul proiectului este  – aprobarea suprafeţelor de teren pentru împădurire.

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este  includerea suprafeţelor de teren proprietate publică pentru împădurire din teritoriul com. Cruzeşti în cadrul Proiectului Naţional de extindere a suprafeţelor cu vegetaţie forestieră pentru anii 2019-2024.

Prevederile de bază ale proiectului sunt aprobarea a 14,02 ha teren degradat pentru împădurire.

Beneficiarii proiectului de decizie sunt locuitorii com. Cruzești.

Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice sunt teren degradat împădurit.

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislaţia în vigoare:

  • Art. 4 din Legea  Nr.435/2006  “Privind descentralizarea administrativă”;
  • Art. 14 alin. (2) din Legea  Nr.436/2006  “Privind administraţia publică locală”;

Prevederile corespondente ale legislaţiei comunitare: Carta Europeană a autonomiei locale ( Strasbourg 15 octombrie 1985)

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate până pe data de 25.08.2021,  pe adresa dnei  Violeta Crudu – primar, pe adresa electronică: primariacruzesti@yahoo.com, la numărul de telefon 022 –419-555; 022-419-888; 022-419-523, sau pe adresa: com. Cruzești, str. Teilor, 24.

Proiectul deciziei„Cu privire la aprobarea suprafeţelor de teren pentru împădurire” şi nota informativă  sunt disponibile pe pagina web oficială  www.cruzesti.md.sau la sediul Primăriei comunei Cruzești, situat pe adresa: : com. Cruzești, str. Teilor, 24.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *