Organizarea consultării publice a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea tarifelor pentru colectarea, transportarea și depozitarea deșeurilor” .

Primăria comunei Cruzești inițiază, începând cu data de 03.05.2022, consultarea publică a proiectului de decizie cu privire la aprobarea tarifelor pentru colectarea, transportarea și depozitarea deșeurilor comunale din comuna Cruzești”.

Scopul proiectului – se propune spre consultare noile tarife pentru colectarea, transportarea și depozitarea deșeurilor comunale, ajustate condițiilor actuale de activitate.
Necesitatea elaborării și adoptării proiectului de decizie – Ajustarea tarifelor este oportună și necesară în scopul reglementării și estimării cât mai corecte și eficiente a consumurilor și cheltuielilor, suportate la îndeplinirea lucrărilor de colectare, transportare și depozitare a deșeurilor.

Prevederile de bază ale proiectului sunt – Luând în calcul consumurile și cheltuielile în condițiile actuale: creșterea prețurilor la combustibil și alte consumabile, rata inflației în anul 2021, stabilirea salariului minim 3500 lei în sectorul real, a fost obținut tariful serviciilor de colectare, transportare și depozitare a deșeurilor în mărime de: pentru 1 metru cub deșeuri

– prestat agenților economici, entităților 188 lei (fără TVA);
– serviciile prestate populației casă particulară- 60 lei/lunar/deșeurile fiind colectate săptămânal.

Calculele tarifului includ consumurile normative, suportate nemijlocit la colectarea, transportarea, depozitarea deșeurilor, și alte consumuri și cheltuieli necesare în activitatea de prestare a serviciilor, calculate la 1 m3 deșeuri colectate, transportate, depozitate, și/sau la 1 km parcurs.

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislația în vigoare
Solicităm respectuos implicarea tuturor părților interesate prin prezentarea propunerilor, sugestiilor, obiecțiilor și recomandărilor pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice, să fie expediate până la data de 24.05.2022, ora 11.00, la adresa electronică primariacruzesti@yahoo.com, la numărul de telefon (022) 419-888, sau la adresa str. Teilor 24, din Cruzești.

Dezbaterile publice urmează să aibă loc marți, 24 mai 2022, ora 16:00, în incinta Primariei com. Cruzești.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *