CONSULTĂRI PUBLICE

CONSULTĂRI PUBLICE

ANUNŢ

privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie

                  Primăria  comunei  Cruzești iniţiază, începând cu data de 03.11.2022,

consultarea publică a procedurii de elaborare a proiectului de decizie a Consiliului local Cruzești  „Cu privire la aprobarea bugetului Primăriei comunei Cruzești pe anul 2023”.

Scopul proiectului este  – Realizarea politicilor și strategiilor de dezvoltare economică și socială a comunei Cruzești.

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este  Aprobarea bugetului Primăriei comunei Cruzești pe anul 2023, conform prevederilor legale, în baza clasificației și metodologiei aprobate de Ministerul Finanțelor.

Prevederile de bază ale proiectului sunt prevăzute în proiectele deciziilor privind aprobarea bugetului Primăriei comunei Cruzești pe anul 2023, anexele  ce sunt părți componente ale deciziilor. Indicatorii se examinează pe fiecare anexă în parte.

Beneficiarii proiectului de decizie sunt locuitorii c. Cruzești, angajații Primăriei și subdiviziunilor ei, alte  instituții publice.

Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice sunt planificarea resurselor financiare și direcționarea la programe de evidență vitală, care ar permite soluționarea problemelor stringente, fără admitere de datorii creditoare și blocaje financiare în sistemul bugetar.

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislaţia în vigoare:

  • Legea„Finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale” nr.181/2014;
  • Legea nr.397/2003 „Privind finanțele publice locale”;
  • Legea  Nr.436/2006  “Privind administraţia publică locală”;
  • Legea privind descentralizarea administrativă;
  • Codul Fiscal;
  • Hotărâri ale Guvernului;
  • Ordine ale Ministerului Finanțelor etc.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate până pe data de 24.11.2023, pe adresa dnei  Violeta Crudu – primar, pe adresa electronică: primariacruzesti@yahoo.com, la numărul de telefon 022 –419-555; 022-419-888; 022-419-523, sau pe adresa: com. Cruzești, str. Teilor, 24.Pentru cei interesati consultarile publice vor avea loc in incinta Primariei comunei Cruzesti la data de 24.11.2022 , orele 14:00.

Proiectul deciziei„Cu privire la aprobarea bugetului Primăriei comunei Cruzești pe anul 2022” şi nota informativă  sunt disponibile pe pagina web oficială  www.cruzesti.md.sau la sediul Primăriei comunei Cruzești, situat pe adresa: : com. Cruzești, str. Teilor, 24.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *