AUDIERE PUBLICĂ

AUDIERE PUBLICĂ

SPRE ATENŢIA CETĂŢENILOR COMUNEI CRUZEŞTI ! Doriţi ca viaţa localităţii să se schimbe? Doriţi să vă exprimaţi opiniile? Vă invităm la data de 12 decembrie 2023, ora 14:00 în incinta Sălii de ședințe a Primăriei comunei Cruzeşti AUDIERE PUBLICĂ a…

Detalii
AUDIERE PUBLICĂ

AUDIERE PUBLICĂ

SPRE ATENŢIA CETĂŢENILOR COMUNEI CRUZEŞTI ! Doriţi ca viaţa localităţii să se schimbe? Doriţi să vă exprimaţi opiniile? Vă invităm la data de 28 noiembrie, ora 14:00 în incinta Sălii de ședințe a Primăriei comunei Cruzeşti AUDIERE PUBLICĂ a proiectului…

Detalii
A N U N Ţ

A N U N Ţ

Începând cu data de 01.08.2023, în localitatea Cruzești, mun. Chișinău vor fi executate lucrări cadastrale pentru corectarea erorilor de către compania Î.S.“INGEOCAD“, selectată în rezultatul concursului organizat în cadrul Proiectului de Înregistrare și Evaluare Funciară. Proiectul se desfășoară în baza…

Detalii
Regulamentul   cu privire la salubrizarea teritoriului  şi menţinerea  ordinii sanitare  în comuna Cruzeşti

Regulamentul cu privire la salubrizarea teritoriului şi menţinerea ordinii sanitare în comuna Cruzeşti

Regulamentul   cu privire la salubrizarea teritoriului  şi menţinerea  ordinii sanitare  în comuna Cruzeşti I.Dispoziţii generale 1.1. Prezentul Regulament este elaborat înconformitate cu prevederile art. 14 alin. (2) lit. h) dinLegea privind administraţia publică locală nr. 436/2006, art. 10 lit. f) al Legii cu privire la spaţiileverzi ale localităţilor urbane şi rurale nr. 591/1999 şi au ca scop stabilirea unor norme privind asigurareacurăţeniei în localitate, în coraport cu dreptul fiecăreipersoane la menţinea unui mediu sănătos şi curat de viaţă şi stabilirea unor norme estetice a localităţii. 1.2. Regulamentul  aprobat este obligatoriu pentru toţilocuitorii comunei Cruzeşti, precum şi persoanele cetraversează sau vizitează localitatea, inclusiv în calitatede proprietari sau titulari ai altor drepturi reale sau de creanţă în coraport cu bunurile imobile (case de locuit, instituţiile de învăţământ, medicale, etc.), precum şipentru agenţii economici din teritoriu indiferent de forma lor organizatorico-juridică. II. Reguli principale de menţinere a ordinii sanitare 2.1.    Proprietarii sau titularii altor drepturi reale saude creanţă în coraport cu bunurile imobile (construcţiişi/sau terenuri), în special imobilele ce sunt amplasategeografic pe teritoriul adiacent al drumurilor publicecentrale din localitate (drumurile asfaltate) suntobligaţi să menţină imobilele integral, cu respectareaprezentelor norme sanitare şi de curăţenie şi asigurareamenţinerii unui aspect estetic permanent al acestora, cîtşi defrişarea crengilor copacilor  ce cresc în ogrăzişi se extend peste gard, în drumul public, arborilorşi arbuştilor plantaţi pe terenurile adiacentegospodăriilor personale, care crează situaţii de accidente ruriere. Se interzice plantarea arborilor înafara terenurilor proprietate privată. Se va realiza întocmirea contractelor de salubrizare ciÎntreprinderea intercomunitară SRL Eco Local Grup şiinstalarea pubelelor pentru  gunoi: caracteristici fixe cu emblema Eco Local Grup la fiecare gospodărie, instalarea lăzilor de gunoi  la instituţiile de învăţământ, medicale, etc, necesară şi obligatorie dupa cum urmează :  a) la intrările în instituţiile publice (Primărie , instituţiile de învăţământ, medicale, etc.) – câte celpuţin o ladă de gunoi; b) la intrările sau în imediata apropiere (maxim…

Detalii