Așezarea geografică

Comuna Cruzeşti –localitate în municipiul Chişinău, situată la latitudinea 47.08 m, longitudinea – 28.97m şi altitudinea de 128 m faţă de nivelul mării. Această localitate este în administrarea mun. Chişinău.

Conform recensământului din anul 2004, populaţia este de 1 619 locuitori, dintre care 796 –bărbaţi, 823 –femei.

Distanţa directă până în oraşul Chişinău – 14 km.

Biserica ”Acoperământul Maicii Domnului ” (1934) Gospodării -418. Fântâni -58.

Drumuri -37 km (cu îmbrăcăminte dură -19 km).

Așezat în Valea Dumbrejnița, satul de azi se află foarte aproape de Chișinău. Dacă mergi pe șoseaua ce duce la Vadul-lui-Vodă prin Tohatin, neajungând la Budești, un alt drum indică percum că la 3 km la stânga se află Cruzeștii. Locurile de aici sunt pitorești, cu văi și dealuri, cu vii și livezi, păduri și izvoare. Se învecinează cu Budeștii, Colonița, Tohatin, Buneți, Ceroborta.

La nord-vest de comuna Cruzești și la 8 km de orașul Chișinău se află localitatea Ceroborta, aflată în componența comunei Cruzești. Localitatea exista în anul 1905 cu 12 copii de vârstă școlară, iar în perioada interbelică cătunul Cioroborta avea în componență aproximativ 25 de case, în care locuiau circa 80 de oameni.

În perioada comunistă, până în 1990 Ceroborta și Cruzești intrau în sovietul sătesc Tohatin și alcătuiau echipe de muncitori.

cr..... cruz.... cruz... cruzes....