Componența consiliului

Lista consilierilor com. Cruzeşti

mandatele cărora au fost validate prin Hotărîrea Judecătoriei sectorului Ciocana din 07 iulie 2015

 

 

Nr.

d/o

Numele, prenumele Data naşterii Locul de muncă Apartentenţa politică
1. Crudu Sergiu 07 octombrie 1970 USPEE “ Constantin Stere”, lector PL
2. Scurtu  Nicon 19 decembrie 1949  

neangajat

PD
3. Grati  Tatiana 05 iunie

1979

Gimnaziul nr. 75, director adjunct pentru educaţie

 

PL
 

4.

Crudu Dumitru 24 octombrie

1969

 

neangajat

PD
 5. Mămăligă Rodica 10 octombrie

1967

SRL “ Dragodin Com”, administrator PL
6. Catrinescu Igor 31 martie

1978

SRL“ Le Brigge Corporation Limited”, şef secţie PL
7. Scurtu Valeriu 01 februarie

1995

 

Student

PD
8. Breazu  Vitalie 13 aprilie

1975

S.C. “ Prima Tur”, director

 

PL
9. Crudu   Ştefan 15 mai

1958

Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor, şef serviciu carantină externă PLDM
10. Paleţchi Anastasia 24 septembrie

1960

Agenţia Proprietăţi Publice, contabil şef

 

PD
11. Moisei Ludmila 19 aprilie

1986

Institutul Patrimoniul Cultural al ASM, cercetător ştiinţific