Contacte

Primăria com.Cruzeşti
str.Teilor 24

Crudu Violeta Primar  0 22 419 555
Şendrea Elena  Secretarul Primăriei și al Consiliului Local 0 22 419  888
Doni Larisa Contabil-șef 0 22 419 523
 Gorobica Galina Specialist Perceptor fiscal 0 22 419 517

Donţu Anastasia

Mihalachi Silvia

Asistent social

0 22 419 524
Gratii Elena contabil 0 22 419 523
Mureşanu Liomid

Specialist probleme funciare

0 22 419 517