Primarul


CURRICULUM VITAE

Nume: Crudu Violeta Vladimir1655952_585566958184299_665262440_n

 • anul naşterii:  1975, 2 iunie
 • starea civilă:   căsătorită, 2 copii
 • e – mail:   cruduvioleta@yahoo.com

Studii:

 • 2011-2014  Academia de AdministrarePublica de pe linga Presedintele RM ; masterat, SpecialitateaȘtiințePolitice ;
 • 1994–1999   Universitatea de Stat din Moldova, licenţiatăînfilologie (diploma AL nr. 0021936 /  iulie 1999) ;
 • Liceulteoretic „Gheorghe Lazăr”, Bucureşti, România (diploma de bacalaureatSeria K  № 267536);

Locuri de muncă:

 • din 08.1999 – 2004      titular, lector la Catedra de LimbăşiLiteraturăromână, UniversitateaLiberăInternaţionalădin Moldova ;
 • din 1999    colaborator, Centrul de AnalizeşiInvestigaţiiîn Sociologie, Politologie şiPsihologie CIVIS ;
 • din 2005     titular, liceulInternaţional de Management, or. Chişinău;
 • din 2007    ÎM “Casa Limbii Române Nichita Stănescu”,coordonato rcursurialogeni, profesor limba română – alogeni;
 • din 2014    Primaria mun. Chisinau, Sefa Directiei social- umanitare si relatii interetnice.
 • din iulie 2015 Primar-Primăria com. Cruzeşti.

Publicaţii:

 • “Elemente de sintaxă latină în cronica lui Miron Costin”, publicat în Materialele conferinţei ştiinţifice studenţeşti, Ediţia IV., USM. Chişinău 1999”
 • “Chipuri feminine în literatura română (perioada interbelică)”, publicat în SymposiaProfessorum ULIM, Chişinău 2000;
 • “Postmodernismul între da şi nu”, publicat în SymposiaProfessorum ULIM, Chişinău 2002;
 • „AştepTaţii Fiului”, publicat în Lecturi filologice, ed. III, Chişinău-Bucureşti, 2002
 • “Postmodernismul de la A …”,  publicat în Lecturi filologice, ed. II, Chişinău-Bucureşti, 2002
 • Realizări și eșecuri în promovarea limbii române, Revista Limba Romana, Nr. 5, 2014. 

Activităţi:

 • Colaborator în cadrul proiectelor Centrului „Civis” Necesităţile profesionale ale membrilor Uniunii Avocaţilor din Moldova, la cererea Asociaţiei Avocaţilor Americani, Biroul ABA CEELI; Monitorizarea grilelor de program la principalele posturi de radio recepţionate în Chişinău – proiect finanţat de Fundaţia Soros; Monitorizarea reflectării campaniei electorale parlamentare în mass-media din Republica Moldova, finanţat de Institutul European pentru Mass-Media
 • Colaborator in cadrul proiectelor Centrului IMAS – Monitorizarea mass-media in campaniile electorale din 2008, 2010
 • PresedintaAsociatia de parinti, Gimnaziul Nr. 75.
 • Presedinta AO LAVINIA 

Stagieri si perfectionari:

 • Participant la programul de formare Psihopedagogia relatiilorinterpersonale.Educaţie pentru toleranţă, organizat de Centrul Educational Pro Didactica, cu sprijinul Fundaţiei Soros, martie, 2005/Certificat Nr. 7020
 • Cursuri de perfectionareStrategii de promovare a gândirii critice la disciplinele umaniste si reale, in cadrul Proiectului Lectura si scrierepentru Dezvoltarea Gindirii Critice, organizat de Centrul Educational Pro Didactica, martie, 2006/ Certificat Nr. 7866
 • Participant la training-ul «Leadership and Political Communication» , organizat de Institutul Republican International, septembrie, 2009.
 • Cursuri de perfectionareManagementul serviciilor turistice, organizate de Ministerul Culturii si Turismului si Centrul ANAT, Chisinau, noiembrie, 2009 / Certificat Seria C.P. Nr. 01392
 • Învingătoarea proiectului In Aqua Sanitas, in cadrul Proiectului Incurajarea si abilitarea femeilor in vederea participarii active in viatacomunitatii, implimentat de Fundatia Soros Moldova/ Programul Egalitate si Participare Civicafinantat de Guvernul Suediei, 2011.

Limbi vorbite:

 • Româna
 • Rusa
 • Engleza
 • Franceza

Abilităţitehnice:

 • Microsoft Word, Excel, Internet
 • Permis de conducere cat. „B”