Proiecte investiționale

Crearea unui Centru multifuncțional în incinta Bibliotecii publice din localitate.
Proiect finanțat de Guvernul Suediei, cu susținerea CALM. Valoarea proiectului 100 mii lei.

Mobilier pentru biblioteca sătească, achiziționat în cadrul proiectului.